Velen moeten er weinig meer van hebben zodra zij een zekere leeftijden zijn gepasseerd. Voor anderen blijft het, min of meer, voor de rest van hun leven een ideologie die onmiskenbaar met hun identiteit is verbonden. Een overtuiging die doorzeipelt in alles wat zij doen; of dat nu hun keuze voor sociale contacten betreft of de manier waarop zij zich kleden. Een interessante keuze, wanneer je beseft dat het op een aantal punten ook voor veel wrijving kan zorgen. Desalniettemin zien de aanhangers van deze cultuur vooral de voordelen van hun zelfgekozen bestaan. Het goede nieuws voor hen is daarom ook dat er steeds meer en meer aandacht komt voor de straatcultuur. Laten we zeggen dat het bovengronds is gekomen en door velen wordt opgepikt. Zo is een ware revolutie ontstaan binnen de beeldvorming. Voor iedereen die de straatcultuur een warm hart toedraagt is dat uiteraard ontzettend goed nieuws.

Rap Festival Algemeen

Rennen, vallen, opstaan en weer doorgaan

Uiteraard gebeurt zoiets niet zonder slag of stoot. Een ontwikkeling zet zich in, wordt deels de kop ingedrukt om vervolgens met meer kracht terug te stoten. Althans, wanneer de achterban groot genoeg is geworden door de geschiedenis heen en het wijdverspreide draagvlak de flexibiliteit heeft om tegenslagen te verwerken. Er zal altijd kritiek komen uit verschillende hoeken, maar het is vooral noodzaak te staan voor kenmerkende idealen. Nu is dit enigszins de drijfveer achter de straatcultuur: een grote overtuiging in metgezellen en hun standvastigheid met betrekking tot hun idealen. Door de vele factoren die verankerd liggen in deze cultuur, heeft het een sterke basis van de toekomst gelegd waar nu de vruchten van worden geplukt. Denk aan de stormachtige opkomst van rap/hip hop en de bijkomende kledingstijl. Sommigen zullen de urban scene vaak beschrijven met termen als uiterlijk vertoon, loyaliteit en machogedrag. Een omgeving waar het vooral draait om aanzien en geld (of door geld), wellicht zelfs een overdaad aan materiele zaken (of de hang daarnaar). Dit komt vooral voort uit het totale gebrek van kennis en inlevingsvermogen. De oorsprong van veel stromingen binnen de besproken categorie komen dan ook voort uit een verschillend gedachtegoed. Iets wat velen tegenwoordig niet meer kunnen zien in andere mensen. Afzetten tegen heersende opvattingen is eerder regel dan uitzondering. Niet enkel omdat het kan, maar ook omdat er vaak een hang is naar een helder, zelfgecreëerd beeld over verhoudingen in de maatschappij.

s

Ignorance is bliss

Daarmee komen we eigenlijk bij het gevoelige punt dat vaak niet wordt begrepen door mensen die zich niet verder verdiepen in de urban cultuur. Door de eensgezindheid binnen verschillende groepen komt men dichter tot elkaar en uit men zich op hele abstracte, creatieve wijze. Je moet een bepaalde basiskennis hebben om dit in perspectief te kunnen plaatsen en daar ontbrak het tot niet al te lang geleden vaak aan. Tegenwoordig is daar een kentering in gekomen en is straat meer mainstream dan ooit. Dat zorgt er overigens ook voor dat er verschillende stromingen binnen de cultuur vormen, wat uiteindelijk weer voor nieuwe onderstromen zorgt. Kortom, er komen mooie tijden aan. Urban culture revival 2.0, net als in de jaren 90.

Privacy Policy